خدمات گردشگری اجتماعی

شرکت عمونوروز در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی، خود را متعهد می‌داند تا گروه‌های کم‌بهره جامعه را که تحت حمایت سازمان‌های حمایتی قرار دارند، از منافع سفر و گردشگری بهره‌مند کند. هدف از برگزاری این تورها، توانمندسازی گروه‌های کم‌بهره جامعه در زمینه باور و غرور اجتماعی است. همچنین، ارتقای فرهنگ سفر در کشور و مشارکت گروه‌های نیازمند و کم‌توان در سفر، از دیگر اهداف این تورها است.

 

 

تصاویر: تور گردشگری کاشان، کویر مرنجاب عمونوروز – با حضور نابینایان عزیز کشور